2008. GADA NOMETNE
pieteikšanās
formas šeit

JAUNA
Map-carte- karte

Pīrādziņ nāc ārā Labvēlīgais Tips

DRAUDZE

Tērvete

Dažu stundu brauciens... mūžam vērtīgas atmiņas !

Kad sniegs vel pārklāj zemi, bērni runā un sapņo par atgriešanos TĒRVETES BĒRNU NOMETNĒ, pusceļā starp Otavas un Montreālas. Jau gadiem ilgi, vecāki mēro ceļu, lai bērni varētu nometņot Tērvetē. Vecāki to dara ar lielāko prieku !

Kāpēc viņi to dara ?...

Programma
Sirojumi, šķēršļu gājieni, dziedāšana, plostošana, siena vezuma brauciens, peldēšana, olimpiāde. Programma ir saistoša, intensīva un fantāziju pilna. Katra nodarbība uzsver bērna līdzdalību un pašapziņu.

Pieeja
Tērvetes audzināšanas filozofija ir pamatota uz Discipline Without Tears grāmatu, kura uzsver savstarpēju sadraudzību un respektu, gan bērniem, gan audzinātājiem.

Nometnes ģimene
Tērvetes nometne ir ģimenīga. No paša jaunākā nometņotāju līdz vecākajam, bērni mācās sadarboties un sadzīvot. Bērnu vecākus iepazīstina ar nometnes programmu gan nometnes sākumā, gan beigās, un tā tie arī jūtās daļa no Tērvetes ģimenes.

Daba
Smilšainas pludmales, dziļi meži, kalni, puķotas pļavas, mīļi dzīvnieki, upe, krāces, svaigais gaiss... viss gaida bērna baudīšanai un lietošanai. Tērvetes daba aicina bērnus to baudīt. Tāpēc varam droši teikt: "Dažu stundu brauciens... mūžam vērtīgas atmiņas!" 
.

    "Nometnes darbinieki man lika justies, ka esmu vērtīgs cilvēks - pat tad, kad biju jaunākā grupā!"
    - Juris, atceroties savus gadus nometnē

 

Pour toute question / For any questions you may have:  Webmaster
© Copyright 2008 Association culturelle lettone Tervete inc.  Tous droits réservés.